Arkæologerne igen på skattejagt i Favrholm

1. september 2021
Museum Nordsjælland opstarter nu arkæologiske undersøgelser i Stadionkvarteret syd for Overdrevsvej, og forventningerne til fund er høje.

I området findes dels den overpløjede gravhøj Bertels høj, og derudover har landsbyen Egespur ligget omkring Smørkilde bakke i den vestlige del af arealet. Landsbyen nævnes i de skriftlige kilder og bestod i middelalderen af 11 gårde. Landsbyen blev nedlagt på kongens ordre i 1558.

Der er ingen tvivl om, at der vil dukke mange arkæologiske spor op på dette kæmpe areal, som dækker en markant højderyg syd for overdrevsvejen.