Plangrundlaget for Nyt Hospital Nordsjælland vedtaget

17. november 2016
Siden 2009 er der arbejdet på at skabe det planmæssige grundlag for at opfylde Region Hovedstadens Hospitalsplan 2020, der blandt andet går ud på at samle de Nordsjællandske hospitaler på et nyopført hospital ved Hillerød.

Hillerød Byråd har nu godkendt lokalplanen for Nyt Hospital Nordsjælland. Lokalplanen var i høring i 8 uger, hvor der kom 3 høringssvar. På baggrund af disse høringssvar blev der foretaget ændringer og tilføjelser til lokalplanens redegørelse og bestemmelser omkring veje, helikopterlandingsplads og landskabsfælled inden den endelige vedtagelse

Næste skridt er ansøgning om byggetilladelse. Det forventes at Nyt Hospital Nordsjælland vil være klar til at blive taget i brug i 2021.

Se lokalplan og miljørapport for Nyt Hospital Nordsjælland