Spring menu over
Bæredygtighedsstrategi for Favrholm skal samle op på de tiltag, der allerede er gennemført for at sikre udviklingen af Favrholm som en bæredygtig bydel. Strategien sætter også retning for, hvordan visionen om en bæredygtig bydel kan realiseres.

Strategien indeholder blandt andet:

  • mål for Hillerød Kommunes arbejde for en bæredygtig udvikling af Favrholm
  • et bredt blik på hvordan der i Favrholm arbejdes med de tre hovedemner for bæredygtig udvikling; miljø, sociale forhold og økonomi
  • og til sidst peger strategien på fire fokusområder for det fremtidige arbejde.

De fire fokusområder er

  • Grøn mobilitet
  • Ressourcer og energi
  • Klimasikring
  • Byliv og sundhed.
Logo