Spring menu over

Favrholm udvikles over etaper og vil tage form og tilpasse sig over tid

En etapeplan bestemmer, hvornår de enkelte delområder kan bebygges.

Nedenfor kan du se de projekter, som der aktuelt arbejdes med i Favrholm.

Masterplan for Stadionkvarteret

Med Stadionkvarteret vil vi skabe et nyt og spændende bykvarter
med fokus på bæredygtighed, sundhed, idræt, kultur og fællesskaber.

Masterplan for Stadionkvarteret blev vedtaget af Hillerød Byråd den 31. august 2022.

Se Masterplan for Favrholm Stadionkvarter og læs om byrådets behandling af sagen her

Helhedsplan 2022 for Favrholm

Helhedsplan 2022 erstatter den hidtidige helhedsplan fra 2014 og udstikker de overordnede fysiske rammer for udviklingen Favrholm.

Helhedsplan 2022 blev endeligt vedtaget af Hillerød Byråd den 31. august 2022.

Se Helhedsplan 2022 og læs om byrådets behandling af sagen her

Aktuelle projekter i Favrholm

Generationernes kvarter

Generationernes Kvarter handler om at skabe et byggeri, der samtænker plejehjem, daginstitution...

Stadionkvarteret

Stadionkvarteret dækker den sydlige del af Favrholm, syd for Overdrevsvejen. Området får...

Favrholm Station

Banedanmark og LokalTog er i 2022 gået i gang med at bygge den helt nye station, Favrholm.

Nyt Hospital Nordsjælland

Region Hovedstaden bygger et nyt hospital til borgerne i Nordsjælland.

Favrholm Erhvervspark

Erhvervsområdet ved Smørkildefingeren skal rumme virksomheder inden for life science, miljø og...

Boligområde mellem stationen og hospitalet

Området vil i fremtiden være det første møde med Favrholm for de mange mennesker, der kommer med...

Aktuelle grundsalg i Favrholm

6 erhvervsparceller i Favrholm Erhvervspark udbydes til produktionsvirksomheder indenfor for life-science eller lignende.

Parcellerne er mellem ca. 6.000 m2 og ca. 108.000 m2.
Parcellerne kan anvendes til produktionsvirksomheder inden for life-science eller lignende inden for miljøklasse 1-5.

Læs mere om grundsalget på Hillerød Kommunes hjemmeside

Til pressen

Har du brug for information eller en kommentar til en artikel eller et indslag, er du velkommen til at kontakte projektleder Frode Andersen på tlf. 7232 2135 eller mail fran@hillerod.dk

Vision

I Favrholm vil vi skabe en bydel med livskraft på tværs af generationer, aktører og områder.

Bydelen skal være bæredygtig, og byudvikling, sundhed og inkluderende fællesskaber skal gå hånd i hånd på nye måder.

Et blandet byområde, der danner ramme om alle aspekter af livet – et attraktivt arbejdsliv og et aktivt familie- og fritidsliv – og hvor store projekter af betydning for hele regionen spiller sammen med det lokale liv og bidrager til globale løsninger.

Et grønt byområde, der søger at løse fremtidens sundheds- og klimaudfordringer.

Sunde og hele liv – fysisk, mentalt og socialt – vil være retningsgivende for, hvordan vi tænker og bygger Favrholm. Det er ambitionen at blive en rollemodel, der kan inspirere vores omverden og danne nye former for praksis.

Fordi sundhed også er livskraft - smilet, drømmen, legen, nysgerrigheden, nærværet og samværet.

Favrholm vil fuldt udbygget give plads til 500.000 m² erhverv og offentlig service og omfatter en klynge til Life Science virksomheder

I den tætte bystruktur nærmest Favrholm Station er der mulighed for op til 40.000 m² etageareal til kontorformål og 55.000 m² til mindre virksomheder, laboratorier, kontor eller servicevirksomheder.

Langs Overdrevsvejen og mod Lyngevej kan der etableres op til 215.000 m² etageareal mellemstore og større virksomheder med let produktion inden for fx medico eller IT med præsentable bygninger på grønne arealer.

Visioner og planer for Favrholm

Helhedsplan Favrholm

Med udviklingen af Hillerøds nye bydel Favrholm tager vi hul på den største byudvikling af...

Favrholm Livskraft Vision

Favrholm - sund, aktiv og nyskabende bydel i Hillerød

Vision for Stadionkvarteret i Favrholm

Et sted hvor mennesker kan blomstre

Hvordan arbejdes der med natur og klima i Favrholm?

Sådan skal Favrholm håndtere en 100 års regn

Hvordan sikrer vi, at Favrholm kan håndtere en såkaldt 100 års regn, altså en ekstrem regn?

Klima, Natur og Landskabsplan for Favrholm

Klima, Natur og Landskabsplan for Favrholm skal sikre den rette balance mellem klimasikring,...

Bæredygtighed i Favrholm

Favrholm skal være bæredygtig – det er en del af visionen for den ny bydel.

Logo