Spring menu over

Planen beskriver blandt andet, hvordan der reserveres plads til erstatningsnatur i de grønne kiler i bydelen. Anlæg af erstatningsnatur er en forudsætning for, at der andre steder i bydelen kan nedlægges natur for at realisere helhedsplanen, herunder muliggøre tæt, stationsnær by eller anlægge den nødvendige infrastruktur til bydelen.

Planen beskriver også, hvordan de kommende boliger og virksomheder i bydelen fremtidssikres mod stigende regnmængder som følge af klimaforandringer. Bydelen planlægges, så regnvandet ved ekstreme regnhændelser kan løbe til de grønne kiler, og dermed undgås oversvømmelse af bygninger eller vigtig infrastruktur, som fx ambulanceveje.

Til slut beskriver planen hvordan de grønne kiler kan indrettes, så der, udover plads til natur og regnvand i kilerne, også bliver gode muligheder for, at dem der skal bo i eller besøge området kan gå og løbe ture, lege eller opholde sig i de grønne områder.

Klima-, Natur- og Landskabsplanen danner grundlag for udarbejdelse af lokalplaner samt udviklingen af landskabskiler og –fælled i Favrholm

Logo