Spring menu over

En særlig datamodel blev fodret med servicekrav til området og sat til at regne. Resultatet viste, at området kan håndtere de store regnmængder. Der skal ske en mindre tilretning af terrænet, sammenholdt med at byggefelter skal placeres de rigtige steder i landskabet, og alle bygninger skal etableres med en stuekote på 10 cm over terræn. Fastholdes dette, vil landskabet kunne rumme ekstremregnen, om end at landskabet i de perioder vil fremstå mere som en blå struktur end et grønt landskab. Det er hensigten, at der inde i byfingrene skal ske en forsinkelse af regnvandet, så der i forbindelse med veje, stier, pladser etc. vil være et synligt element af overfladevand.

Denne information er blevet indarbejdet i Klima, Natur og Landskabsplan for Favrholm. Det betyder at der bliver taget hensyn til den eksisterende natur, mens landskabet formes, så biodiversiteten øges, og vandet naturligt fastholdes i en blå struktur, der vil gøre Favrholms grønne områder meget attraktive for de kommende beboere og de som vil benytte område rekreativt.

Logo