Spring menu over
Der er udarbejdet en Strategisk Energiplan for Favrholm, som ser samlet på energiforsyningen af bydelen. Planen angiver, at bydelens varmeforsyning med fordel bliver en del af Hillerød bys samlede varmeforsyning. Planen peger også på, at fjernvarme vil være bedst i tæt bebyggelse ud fra økonomiske og miljømæssige forhold, mens fx jordvarme kan være bedst i parcelhusområder, hvis der er langt mellem husene, og fjernvarmen derfor bliver for dyr.

I det stationsnære område, hvor der er planlagt institutioner og virksomheder med arbejdspladser, er der erfaringsmæssigt et kølebehov. Særligt det kommende hospital vil have et stort kølebehov.
Planen angiver, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at der etableres et fjernkølingsnet, som forsyner flere tætliggende virksomheder og institutioner i et samlet net.

Logo