Spring menu over

Vil du vide mere om planerne og udviklingen af Favrholm – og måske dele dine idéer, er der arrangementer for enhver smag i kalenderen.

Du kan møde op til et traditionelt borgermøde på Hillerød Rådhus d. 11. maj kl. 19-21. Her vil vi gennemgå planforslaget, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Er du mere til at se og opleve stedet, hvor Favrholm skyder frem? Så kom til et udendørsarrangement i Favrholm Pionercamp d. 17. maj kl. 16-18.

Her kan du få viden om, hvordan naturen påvirker din sundhed. Du kan være med til at hjælpe naturen på vej i Favrholm og i din egen have og få planter og frø med hjem. Der er desuden mulighed for at gå en tur i området med en arkitekt fra Gehl, høre om Stadionkvarteret og få oplæg om helhedsplanen for hele Favrholm.

FC Nordsjælland kommer også forbi med deres maskot Timba, så tag endelig børnene med til arrangementet. Timba har gaver til de første 25 fremmødte børn, og der vil være mulighed for at sige goddag til et par spillere og repræsentanter fra FC Nordsjælland.

Du kan desuden tjekke ind på Sammen om Hillerød og give dit bidrag. Her kan du også se masterplanforslaget.

Favrholms nye dagligstue

Stadionkvarterets omdrejningspunkt er et nyt fodboldstadion og en central, grøn fælled til idræt- og kulturaktiviteter. Det bliver et mødested, der har åbent hele ugen for alle i lokalområdet, som har lyst til at mødes for at træne, lege eller bare hænge ud. Med andre ord er der lagt op til, at Stadionkvarteret bliver hele Favrholms dagligstue.

Borgmester Kirsten Jensen glæder sig over, at vi med masterplanen kommer et stort skridt videre i udviklingen af det nye kvarter, og forslaget rummer plads til både en daginstitution og en folkeskole:

”Med udviklingen af en bydel så stor som Favrholm, kommer der mange børn, som både skal i dagtilbud og efterhånden i skole, og der skal være plads til dem i Favrholm, når de skoler, vi har, ikke har mere plads. Det kan også blive spændende med et samarbejde mellem f.eks. skole og fodboldakademi,” fortæller Kirsten Jensen og fortsætter:

”Favrholm skal være et rart sted at bo. Vi sætter livskraft, bæredygtighed og fællesskab i højsædet med chancen for at skabe en bydel helt ’fra bunden’. Vi ønsker blandede typer af boliger, områder hvor man har lyst til at lære naboerne at kende og bruge de grønne områder lige uden for hoveddøren. Vi drømmer om et levende område med alt fra ungdomsboliger til bofællesskaber. Jeg håber, at mange vil være med til at bidrage med gode idéer og forslag til udviklingen af Stadionkvarteret her i høringsperioden.”

Stadionkvarteret er en del af Hillerøds nye bydel Favrholm – og lige som i resten af bydelen vil der blive god adgang til bæredygtig transport og en stærk kobling til Hillerøds attraktive bymidte med handel, kulturliv, idræt og uddannelsestilbud.

David Ernst-Sunne, administrerende direktør i Propreco – udviklingsselskabet bag Stadionkvarteret, er glad for at være med til at bidrage til den samlede udvikling af Favrholm: 

“Nu er vi klar til at præsentere masterplanforslaget og kan dermed løfte sløret for resultatet af det store arbejde med at skabe rammerne for det nye Stadionkvarter i Favrholm. I masterplanen har vi i fællesskab med Hillerød Kommune arbejdet hårdt for på bedste vis at indfri de mange gode ambitioner for Stadionkvarteret. Ambitioner, som sikrer, at Stadionkvarteret bliver et sted, hvor alle kan nyde godt af adgang til det grønne, bæredygtighed, gode boliger og idræt og leg, på alle niveauer. Stadionkvarteret bliver helt sit eget, men samtidig en integreret del af Favrholm og Hillerød.

Propreco ser meget frem til de næste udviklingsskridt og det fortsatte, gode samarbejde med Hillerød Kommune og Proprecos rådgivere AI, Gehl og Niras.”

Ud over masterplanen har udviklingsselskabet forpligtet sig til at gennemføre en arkitektkonkurrence for stadion og dets nære omgivelser og en mere detaljeret plan, et dispositionsforslag, for hele Stadionkvarteret, inden kommunen udbyder området til salg. Udviklingsselskabet har forkøbsret, men andre kan også byde på jorden og realisere projektet.

To planforslag i høring

Ud over masterplanen for Stadionkvarteret har byrådet sendt en opdateret helhedsplan for det samlede Favrholm – Helhedsplan 2022 – i høring. I årene siden den første helhedsplan for Favrholm kom på gaden i 2014 er de oprindelige idéer blevet forfinet og nye idéer er kommet til, og det er alt sammen samlet op i Helhedsplan 2022, samtidig med, at Helhedsplan 2022 sætter nye og mere konkrete mål (kvalitetsmål) for Favrholms kommende byggerier og byrum.

Foruden stadion kommer Favrholm til at rumme Nyt Hospital Nordsjælland, Favrholm Station (kombineret S-tog- og lokaltogsstation), nye virksomheder og omkring 4000 nye boliger, både i form af etageboliger og haveboliger.

Begge planforslag er i høring nu og frem til d. 10. juni.

Du kan læse mere om høringen af Masterplan for Stadionkvarteret her

Du kan læse mere om høringen af Helhedsplan 2022 her

Yderligere oplysninger

Helhedsplan og masterplan:
Projektleder Frode Andersen, fran@hillerod.dk, 7232 2135
Byplanlægger Helle Rasmussen, hera@hillerod.dk, 7232 2134

Favrholm Pionercamp:
Kulturkonsulent Karin Juhl, karj@hillerod.dk, 7232 5220
Kulturkonsulent Julie Fischer-Nielsen, jufi@hillerod.dk, 7232 3413

Logo