Spring menu over

Byrådets vision for Favrholm lyder: ”I Favrholm vil vi skabe en bydel med livskraft på tværs af generationer, aktører og områder”. Hvis du vil vide mere om, hvordan sådan en bydel mere konkret kan komme til at se ud i virkeligheden, er der nu to nye store planer på gaden, som du kan dykke ned i.

Helhedsplan 2022

Siden den første Favrholm Helhedsplan blev vedtaget i 2014, er vi løbende blevet klogere på de idéer vi havde, og ny viden og nye idéer er kommet til, blandt andet stadionkvarteret. Det var derfor tid at samle det hele i et nyt dokument, Favrholm Helhedsplan 2022, som erstatter planen fra 2014. Helhedsplan 2022 er derfor fra nu af dokumentet, der udstikker de overordnede fysiske rammer for udviklingen af de 300 ha jord, som Hillerød by vil blive udvidet med de kommende mange år.

Se Helhedsplan 2022 og læs mere om byrådets behandling af sagen her

 

Masterplan for Stadionkvarteret

Med masterplanen lægges grunden for Favrholm Stadionkvarter, som skal give rig mulighed for fællesskaber og en aktiv hverdag i et nyt og spændende bykvarter, der kan rumme at være hjemsted for en professionel fodboldklub og for omkring 4000 nye Hillerødborgere.

Fuldt udviklet kan Stadionkvarteret rumme et stadion, sportsakademi, boliger, skole, daginstitution samt erhverv, herunder dagligvarehandel og hotel.

Se Masterplan for Stadionkvarteret og læs mere om byrådets behandling af sagen her

Logo