Spring menu over

I starten af august 2022 tog borgmester Kirsten Jensen det første spadestik til Favrholm Allé og den store nye landskabskile mellem Favrholm Erhvervspark og Roskildefinger. Naboerne i Favrholm var inviteret med, og der var mødt mange borgere op til arrangementet.

Entreprenøren har udnyttet det gode vejr hen over sommeren og er kommet langt med at forme terrænet.

Naturen får god plads
Vi bygger landskabet, før vi bygger husene, og der bliver god plads til naturen og dyrene på de i alt 110.000 kvadratmeter landskab med søer, bakketoppe, stier, træer, buske og mange forskellige urter, alle hjemmehørende arter, som insekterne bedst kan lide. Og padderne får deres egen paddetunnel under Favrholm Allé, så de ikke skal krydse vejen, når de skal vandre til og fra Salpetermosen.

Når området står klar i sommeren 2024, bliver det muligt at komme helt tæt på vandet. Vandet bliver nemlig ikke rørlagt, men løber i åbne vandløb så man kan følge det på sin vej og opleve det på nært hold. Vi laver en cykel- og gangbro over vandløbet samt en boardwalk ved den ene sø. Derudover kommer der mange stier rundt i området. En af stierne bliver en forhindringssti, hvor man kan gøre gåturen endnu mere aktiv.

Luftfoto Favrholm
Logo