Spring menu over

De tre tværfaglige teams er blevet udvalgt efter et offentligt udbud af opgaven og ledes af henholdsvis Elkiær + Ebbeskov, Holscher Nordberg og WERK Arkitekter.

Det er området omkring stadion, akademi, sportsfælled og pladser, der skal arbejdes med.

Efter markvandringen fulgte en workshop på Hillerød Rådhus, hvor de tre teams fik flere informationer om opgaven og kunne stille spørgsmål. På workshoppen deltog også bedømmelsesudvalg, udvikler og rådgivere samt Hillerød Kommune.

Arkitektkonkurrencen bliver gennemført som et såkaldt parallelopdrag, hvor der bliver udpeget én vinder. Deadline for de tre teams er den 13. marts 2023, og vi forventer at kunne udpege vinderen i slutningen af marts 2023. Herefter vil de tre forslag blive udstillet, så alle kan komme og se dem.

Vil du vide mere om den opgave, som de tre teams skal løse, samt hvem der sidder i bedømmelsesudvalget?

Læs mere i denne sagsfremstilling til byrådet

Området for parallelopdraget er her markeret med røde prikker
Logo