Spring menu over

For tredje år i streg havde Hillerød Kommune fornøjelsen af at holde Favrholm Bygherremøde. Det er derfor med stor glæde, at vi nu kan kalde bygherremødet for en tradition.

Bygherremødet startede med en tur til den næsten færdigbyggede Favrholm Station, som forventes at stå klar til brug i december i år. Stationen kommer til at blive trafikalt knudepunkt og skal gøre det nemt for beboere og brugere at komme til og fra Favrholm med den kollektive transport.

Efter stationen blev deltagerne budt velkommen i Nyt Hospital Nordsjællands besøgscenter af borgermester Kristen Jensen. I år var temaet for bygherremødet "identitet og ressourcer i Favrholm" Med udgangspunkt i det overordnede tema blev der med forskellige oplæg fortalt om alt fra arkæologi, sundhed, fællesskaber og delemobilitet.

Undervejs i bygherremødet blev der også tid til et fællesbillede med alle deltagerne på besøgscenterets terrasse.

Tak til alle som deltog på bygherremødet, og som er med til at gøre visionen for Favrholm mere virkelig.

Logo