Spring menu over

Området ligger ca. 10 min. på cykel fra Hillerød bymidte og vil i fremtiden være det første møde med Favrholm, for de mange mennesker der dagligt vil komme med toget på vej til det nye hospital.

Lokalplanen skal give mulighed for boligbebyggelse, som vil komme til at bestå af flere bygningsgrupper, som varierer i højden. Derudover skal lokalplanen give mulighed for, at der kan opføres et p-hus.

Lokalplanen er i høring sammen med kommuneplantillæg og miljørapport frem til den 31. januar 2023.

Der bliver holdt et borgermøde om lokalplanen onsdag den 19. januar 2023 kl. 17.00 på Hillerød Rådhus, Byrådssalen, Trollesmindealle 27.

På mødet vil lokalplan og kommuneplantillæg blive gennemgået, bygherre vil præsentere projektet, og det bliver muligt at stille spørgsmål og komme med kommentarer til projektet.

Læs mere om lokalplanen og høringen på Hillerød Kommunes hjemmeside

Logo