Spring menu over

Systuen laver normalt kostumer til de mange skuespillere på teateret, og nu har de syet 11 flotte flag til Pionercampen.

Alle flagene er lavet med et tema, som knytter sig til Favrholms fortid, nutid og fremtid. Nogle af dem illustrerer fremtidige byudviklingsprojekter i Favrholm, andre viser natur og dyr i området og nogle viser Museum Nordsjællands arkæologiske udgravninger, som har ført til fund, der går mere end 1100 år tilbage.

På alle flagene er der et udsnit af det nye hospitals karakteristiske firekløver form.

Hvis du er interesseret i at vide mere om flagene, så kig forbi Pionercampen, hvor de hænger. Til hvert flag har Mastodonterne skrevet en lille historie.

Mastodonternes historie om hvert flag

Favrholm Pionercamp skal skabe liv og knytte Hillerød og Favrholm sammen, som en slags kulturel byggemodning. Et mødested for alle interesserede, der vil følge med i den nye bydel.

Derfor er temaet i flagene fortid - nutid - fremtid.

Fremtidens super sygehus, Hospital Nordsjælland, er designmæssigt udformet som en 4-armet amøbe.

Teatergruppen Mastodonternes fine systue, som normalt laver kostumer til de mange skuespillere, har påtaget sig opgaven at lave 11 flag som tilsammen illustrerer det nye Favrholm. Der skulle tænkes kreativt, og prinsessekjolerne og ridderkostumerne blev sat på pause. Nu skulle der laves flag.

Ideen i vores design har været, at hospitalet skulle være det centrale, og et udsnit af formen indgår i alle flag.

Området er mark, engarealer og et moseområde. Bundfarverne skulle derfor være i grønne og gule nuancer. Man beskriver også området som ”den grønne kile”.

Museum Nordsjællands arkæologiske udgravninger har gjort mange interessante fund i området, blandt andet gamle brugs- og pynteting. Disse fund indgår også som motiver i flagene. Desuden blev der fundet en meget sjælden frø, som forsinkede byggeriet.

Området har huset Hillerøds berømte kræmmermarked i 30 år, Novo Nordisk har gården Favrholm og teatergruppen Mastodonterne har boet i det gamle fjerkræslagteri i over 10 år.

De mange gæs i mose- og søområdet har haft fast bopæl omkring Favrholm.

Der skal opføres en helt ny bydel med beboelse, og de grønne oaser skal bevares.

Alle disse ting har vi forsøgt at få frem i vores flag.

Hillerød har både et våbenskjold (byvåben) og et bomærke. Det smukke hyldeblomsttræ med de hvide blomsterstande placeret på en ø er fremstillet af våbenmaler Ronny Andersen. Vi har ladet kommunens bomærke omkranse af byvåbnet, som symbol på, at Hillerød er en aktiv og driftig kommune, der favner bredt på alle parametre og er placeret midt i Nordsjællands hjerte.

Byvåbnet bruges i kommunens brevlinie, og bomærket bruges alle øvrige steder.

Det har været oplagt, at kommunen skulle være repræsenteret i pionercampens flagudstilling.

Kvæk, kvæk....
Jeg blev smidt ud af mit hjem, fordi menneskene skulle bygge et nyt sygehus, der hvor jeg boede. Så jeg blev flyttet til nye områder, for jeg er nemlig en meget vigtig og bevaringsværdig spidssnudet frø! Og nu fortæller jeg ikke nogen, hvor jeg er kommet til at bo!

Dejligt med nybyggeri i en levende kommune. Spændende bygninger, fine grønne områder, liv, liv, liv.
Men nybyggeri kræver plads, og så er man somme tider nødt til at flytte elefanter, selv dem i mastodontstørrelse! Men elefanter kan ikke undværes, slet ikke kulturelefanter!!

Hillerød vidste det godt. Så de flyttede mig, men beholdt mig. Kulturelefanter må man holde på, især dem med sang, musik, teater og gadenisser i maven. Menneskers fysiske helbred er vigtigt. Men det psykiske mindst lige så vigtigt. Så mens I sørger for legemet, sørger jeg for sjælen!
Kærligst Mastofanten.

Nye boligområder skyder op omkring det kommende Hospital Nordsjælland smukt beliggende i det grønne område. Boliger til unge, familier og ældre. Op til 4.000 nye boliger, når bydelen Favrholm står færdig. Beliggende i hjertet af Nordsjælland.

Herzog & de Meuron, Basel Ltd, og Vilhelm Lauritzen Arkitekter står bag Hospital Nordsjælland, der med sin smukke facon, de grønne oaser i midten, og arkitektur bliver områdets perle, når det engang står klar til at tage imod borgere fra hele Kongernes Nordsjælland. Det bliver ”Huset med de 5.000 døre” - 220 forskellige, 7 forskellige karme og 75 funktioner, så en dør er ikke bare en dør. Mon vi kan finde den rigtige? De fem døre symboliserer de i alt 5.189 styks.

Favrholm, der kan dateres tilbage til 1558, blev i en årrække fra 1917 anvendt som forsøgsgård for planteavl, inden Hillerød kommune købte det i 1988. Der har også gået kvæg og andre dyr og græsset på forsøgsgården. Kvæget symboliserer forsøgsgården og sender en hilsen til Novo Nordisk.

Under udgravningen til sygehuset har man gjort mange arkæologiske fund, som vidner om, at Favrholm-området har været beboet siden yngre stenalder. Dette dragespænde har sikkert prydet en smuk kvindes dragt. Det kan dateres tilbage til år 1100.

Gåsen studerer det nye byggeri. Jeg har boet her længst, tænker den måske? Der er et rigt fugleliv til glæde for mange fuglekiggere. Bare der stadig bliver plads til mig, for jeg hører også til på Favrholm.

Hillerød Kræmmermarked er siden 1982 blevet afholdt hvert år over 4 dage i august/september på området ved Smørkildevej. Arrangørerne var Hillerøds frivillige foreninger, bl.a. spejderkorps og idrætsklubber. Da Favrholm projektet startede, kunne man ikke finde så stor en plads et andet sted i Hillerød, så Kræmmermarkedet blev afholdt for sidste gang i 2018. Det afløstes af Hillerød Events, der afholder mindre arrangementer fordelt over hele året, men stadig med det formål at skaffe penge til de frivillige foreninger.

Flaget med valmuer og sommerfugle skal ses som et symbol og lede tankerne hen på de grønne kiler, som udgår fra hospitalsgrunden og som fortsætter ud i det omgivende landskab.
Ønsket er at bevare de eksisterende engområder med det naturligt tilhørende plante- og insektliv.

De naturligt forekommende moseområder, som hele hospitalsgrunden er anlagt på, er søgt bevaret i den grønne kile. Områder med blandt andet traner og dunhammere danner grobund for at eksisterende og nye arter af plante- og fugleliv vil få de bedste vækstbetingelser.

Logo