Spring menu over

Stadionkvarteret har fået sit navn fra det planlagte stadion, som bliver et nyt vartegn for Favrholm ud over hospitalet. Stadion og parken ved stadion, Sportsfælleden, skal være Favrholms "dagligstue" – på engelsk "Living room” - altså der hvor livet leves, hvor vi mødes og søger fællesskab med andre.

Dispositionsforslaget, som nu sendes i høring, er en videreudvikling og konkretisering af masterplan for Favrholm Stadionkvarter. Dispositionsforslaget konkretiserer særligt etape 1 og omhandler bl.a.:

  • Et stadion med op til 10.000 tilskuere ved store events og som byens aktive hus i hverdagene.
  • Erhvervsbygninger hvor der kan være hotel, klinik og kontorerhverv, og parkeringshus med dagligvarebutikker i stueetagen.
  • Blandede boligtyper med varieret arkitektur og grønne udearealer, i alt ca. 2200 boliger og ca. 450 boliger i første etape
  • Sportsfælleden, som er en park til fodbold, men også anden idræt, kultur, leg og ophold – målrettet mange forskellige brugere
  • Generelt fokus på bæredygtighed, trygge byrum, tilgængelighed og biodiversitet.

Kom til borgermøde

Du er velkommen til borgermøde torsdag den 30. maj 2024 kl. 17.00 på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

På mødet vil vi gennemgå proces og planer, udviklingsselskabet vil præsentere dispositionsforslaget, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Dispositionsforslag for Favrholm Stadionkvarter

Dispositionsforslaget er en videreudvikling og konkretisering af masterplanen for Favrholm Stadionkvarter, som blev politisk godkendt i 2022. Dispositionsforslaget konkretiserer særligt etape 1, som omfatter det nye stadion, sportsområde, boliger og erhverv og viser desuden en videreudvikling af hele Favrholm Stadionkvarter.

Du kan downloade dispositionsforslag for Favrholm Stadionkvarter her - PDF

Dispositionsforslaget sendes i høring sammen med et forslag til kommuneplantillæg for området.

Logo