Spring menu over

Til borgermødet d. 11. maj blev der orienteret om masterplanen for Stadionkvarteret og den opdaterede helhedsplan for hele Favrholm. Deltagerne havde gode spørgsmål og kommentarer til de to planforslag.

Til eventen i Favrholm Pionercamp d. 17. maj fik vi viden om planter og naturens indvirkning på menneskers mentale helbred og blev klogere på de fremtidige planer for Hillerøds nye bydel Favrholm. Dem, der var med, fik en plante med hjem til haven og hilst på fodboldspillere fra FC Nordsjælland.

Husk at kan du læse mere om Favrholm på platformen Sammen om Hillerød. Her kan du også komme med bemærkninger og forslag til helhedsplanen for Favrholm samt masterplanen for Stadionkvarteret frem til den 10. juni.

Kom med dine input til masterplanen og helhedsplanen

Logo