Spring menu over

De 100 Lindetræer (Kejserlind) bliver fordelt i frodige plantebede i hver vejside af Favrholm Allé, som samlet bliver ca. 900 meter lang. Der bliver etableret cykelstier og fortove i begge sider. Favrholm Allé har sit forløb mellem rundkørslen på Roskildevej (ved Novo Campus) og Nyt Hospital Nordsjælland.

Det nye landskab udgør et stort areal på 110.000 m2 (11 hektar) - det er altså ca. 15 gange større end byparken ”Posen” i Hillerød midtby. Landskabets terræn vil blive formet med det formål at skybrudssikre bydelen. Det betyder, at der kommer lave vådområder, søer og vandløb samt små bakketoppe. Der kommer flere forskellige danske hjemmehørende urter, træer og buske i flere størrelser. Det bliver en mangfoldig natur med stor biodiversitet til gavn for både insekter og andre dyr og os mennesker.

Vandets vej bliver synligt, så man kan følge det igennem landskabet, med fire søer og et åbent vandløb, der bugter sig, inden det leder videre ud i Havelse Å systemet.

Der bliver etableret et net af stier rundt i landskabet, så man kan tage sig en løbetur, en gåtur eller gå på opdagelse. Undervejs er der også mulighed for en pause på en af de tre minipladser, der indrettes med klinkebelægning, siddepladser og belysning.

Anlægsarbejdet begynder i juli 2022 og bliver udført af entreprenørfirmaet Gorm Hansen A/S i samarbejde med Hededanmark. Vi forventer, at det hele er færdigt i juni 2024.

Området bliver afgrænset af Roskildevej mod vest, Overdrevsvejen mod syd, Nyt Hospital Nordsjælland mod øst og mod nord af det kommende nye boligområde ”Generationernes Kvarter”.

Der er lavet en situationsplan for Favrholm Allé og Landskab, som du kan se her

Logo