Spring menu over

Byudviklingsselskabet Favrholm A/S, som ejer størstedelen af området, har udarbejdet et projekt for området. Udgangspunktet for projektet er at udvikle et varieret og levende byområde i den nye bydel Favrholm. Gennem en relativt høj tæthed ønskes det at opnå en fortættet og levende stemning i området. Bygherre vurderer, at projektet kan rumme op til 40.500 etagemeter til primært etageboligbyggeri.

I juni 2023 vedtog Hillerød Byråd Lokalplan 465 for Favrhøj. Lokalplanen skal sikre de planmæssige rammer for opførelsen af bebyggelsen og sikre, at det nye byområde kommer til at indgå i en sammenhæng og helhed med bydelen Favrholm og de nærmeste omgivelser. Lokalplanen skal sikre, at områdets centrale placering afspejles i en høj kvalitet i arkitektur og byrum, og at området planlægges under hensyntagen til områdets eksisterende natur- og landskabsværdier.

Logo