Spring menu over

Byudviklingsselskabet Favrholm A/S, som ejer størstedelen af området, har udarbejdet et projekt for området. Udgangspunktet for projektet er at udvikle et varieret og levende byområde i den nye bydel Favrholm. Gennem en relativt høj tæthed ønskes det at opnå en fortættet og levende stemning i området. Bygherre vurderer, at projektet kan rumme op til 40.500 etagemeter til primært etageboligbyggeri.

Der er udarbejdet forslag til en lokalplan, som skal skabe de planmæssige rammer for opførelsen af bebyggelsen og sikre, at det nye byområde indgår i en sammenhæng og helhed med bydelen Favrholm og de nærmeste omgivelser. Lokalplanen skal sikre, at områdets centrale placering afspejles i en høj kvalitet i arkitektur og byrum, og at området planlægges under hensyntagen til områdets eksisterende natur- og landskabsværdier.

Logo