Spring menu over

Generationernes kvarter

Generationernes Kvarter er et nyt område i Favrholm, med bofællesskaber, rækkehuse, et plejehjem,...

Boligområde mellem Favrholm Station og Nyt Hospital Nordsjælland

Favrhøj vil i fremtiden være det første møde med Favrholm for de mange mennesker, der kommer med...

Stadionkvarteret

Stadionkvarteret dækker den sydlige del af Favrholm, syd for Overdrevsvejen. Området får...

Favrholm Station

Stationen er taget i brug, og S-tog og Lokaltog standser nu på stationen. Der er 450 gratis...

Nyt Hospital Nordsjælland

Region Hovedstaden bygger et nyt hospital til borgerne i Nordsjælland.

Favrholm Erhvervspark

Erhvervsområdet Favrholm Erhvervspark skal rumme virksomheder inden for life science, miljø og...

Favrholm Allé og Landskab

Vi bygger landskabet, før vi bygger husene, og der bliver god plads til naturen og dyrene

Logo