Spring menu over

Generationernes kvarter

Generationernes Kvarter handler om at skabe et byggeri, der samtænker plejehjem, daginstitution...

Stadionkvarteret

Stadionkvarteret dækker den sydlige del af Favrholm, syd for Overdrevsvejen. Området får...

Favrholm Station

Banedanmark og LokalTog er i 2022 gået i gang med at bygge den helt nye station, Favrholm.

Nyt Hospital Nordsjælland

Region Hovedstaden bygger et nyt hospital til borgerne i Nordsjælland.

Favrholm Erhvervspark

Erhvervsområdet ved Smørkildefingeren skal rumme virksomheder inden for life science, miljø og...

Boligområde mellem stationen og hospitalet

Favrhøj vil i fremtiden være det første møde med Favrholm for de mange mennesker, der kommer med...

Favrholm Allé og Landskab

Vi bygger landskabet, før vi bygger husene, og der bliver god plads til naturen og dyrene

Logo