Spring menu over

Generationernes kvarter

Generationernes Kvarter handler om at skabe et byggeri, der samtænker plejehjem, daginstitution...

Stadionkvarteret

Stadionkvarteret dækker den sydlige del af Favrholm, syd for Overdrevsvejen. Området får...

Favrholm Station

I 2022 går Banedanmark og LokalTog i gang med at bygge en helt ny station, Favrholm, der skal...

Nyt Hospital Nordsjælland

Region Hovedstaden bygger et nyt hospital til borgerne i Nordsjælland.

Favrholm Erhvervspark

Erhvervsområdet ved Smørkildefingeren skal rumme virksomheder inden for life science, miljø og...

Boligområde mellem stationen og hospitalet

Området vil i fremtiden være det første møde med Favrholm for de mange mennesker, der kommer med...

Logo