Spring menu over

Favrholm Allé er en grøn klimavej med bl.a. mere end 100 lindetræer. De 100 lindetræer (Kejserlind) er fordelt i frodige plantebede i hver vejside af Favrholm Allé, som samlet er ca. 900 meter lang. Der er etableret cykelstier og fortove i begge sider. Favrholm Allé har sit forløb mellem rundkørslen på Roskildevej (ved Novo Campus) og Nyt Hospital Nordsjælland.

Naturen har fået god plads i det nye landskab, som udgør et stort areal på 110.000 m² (11 hektar) - det er altså ca. 15 gange større end byparken ”Posen” i Hillerød midtby. Landskabets terræn er blevet formet med det formål at skybrudssikre bydelen. Det betyder, at der er kommet lave vådområder, søer og vandløb samt små bakketoppe. I området er plantet flere forskellige danske hjemmehørende urter, træer og buske i flere størrelser. Det bliver en mangfoldig natur med stor biodiversitet til gavn for os alle.

Vandets vej er synligt, så man kan følge det igennem landskabet, gennem fire søer og et åbent vandløb, der bugter sig, inden det leder videre ud i Havelse Å systemet.

Der er etableret et net af stier rundt i landskabet, så man kan tage sig en løbetur, en gåtur eller gå på opdagelse. Undervejs er der også mulighed for en pause på en af de tre minipladser, der er indrettet med klinkebelægning, siddepladser og belysning.

Anlægsarbejdet er udført af entreprenørfirmaet Gorm Hansen A/S i samarbejde med Hededanmark.

Logo