Spring menu over

Den nye station er en oplagt pendlerstation og skiftestation for rejsende til/fra Frederiksværkbanen. I fremtiden skal stationen betjene Nyt Hospital Nordsjælland.

Cykelsti fra Københavnsvej til Favrholm Station

Vejdirektoratet vil i løbet af foråret 2024 starte arbejdet med at anlægge enkeltrettede cykelstier i begge sider af Overdrevsvejen fra Københavnsvej til Favrholm Station.  

De nye cykelstier vil blive tilkoblet den stibro, som skal forbinde Favrholm Station med Nyt Hospital Nordsjælland.

Cykelstierne forventes færdige i vinteren 2024.

Du kan læse mere om de kommende cykelstier på Vejdirektoratets hjemmeside

Logo