Spring menu over

Hospitalet kommer til at ligge i grønne omgivelser i Favrholm. Ambitionen er at skabe en funktionel, fleksibel og helende ramme til fremtiden.

Logo