Spring menu over

Området kan komme til at indeholde omkring 2000 boliger, et stadion, butikker, og en række kulturtilbud og offentlige funktioner, som institutioner.

Arkitektkonkurrence for Stadion og de nærmeste omgivelse

Med konkurrencen skal der findes bud på, hvordan det kommende stadion og området omkring det skal tage sig ud. Hvordan får vi bygningerne og udeområderne til at hænge sammen? For stadion betyder det blandt andet, at der skal tages stilling til, hvordan bygningen kan blive inviterende, åben og fleksibel - og blive en ramme for fællesskaber og en aktiv og levende hverdag i samspil med byrummene omkring den.

Arkitektkonkurrencen er udbudt som et parallelopdrag, hvor tre tværfaglige teams er blevet udvalgt. De tre teams ledes af henholdsvis Elkiær + Ebbeskov, Holscher Nordberg og WERK Arkitekter.

Konkurrencen løber frem til den 28. marts 2023, hvor der findes en vinder blandt de tre teams. Vinderforslaget kåres af et bedømmelsesudvalg med fagdommere og repræsentanter fra bl.a. Hillerød Byråd, FC Nordsjælland og Hillerød Fodbold Elite.

Det bliver muligt at se vinderforslaget på Hillerød Rådhus den 13. april 2023.

Logo