Spring menu over

Helhedsplanen udstikker de overordnede fysiske rammer for udviklingen af de 300 ha jord, som byen vil blive udvidet med de kommende mange år.

Med udviklingen af Favrholm vil vi skabe en ny bydel med boliger, uddannelse, kultur, idræt, kontorer, produktions- og serviceerhverv, i naturlig forlængelse af Hillerød og i hjertet af Nordsjælland.

En række temaer definerer helhedsplanen:

  1. Vision, hovedgreb og kvalitetsmål beskriver, hvordan vi vil skabe en bæredygtig bydel med Livskraft på tværs af generationer, aktører og områder.

  2. Bæredygtig udvikling beskriver, hvad der vil blive lagt vægt på under temaerne miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

  3. Bystruktur beskriver, hvor der kan bygges i bydelen, med hvilken anvendelse, tæthed og etagehøjde.

  4. Grøn struktur beskriver, hvor de grønne områder skal ligge, hvilke rekreative formål der kan finde sted her og hvordan eksisterende og ny natur indgår.

  5. Blå struktur beskriver hvordan regnvand håndteres og området klimasikres, primært med løsninger som er synlige i byrum og landskab.

  6. Infrastruktur beskriver trafikplanen for bydelen, herunder hvordan området kan betjenes med kollektiv trafik, placering af det finmaskede stinet og af veje og tilslutninger til de overordnede veje.

  7. De enkelte kvarterer beskriver hver af de kvarterer, bydelen struktureres efter og de særlige kendetegn, der gælder i det enkelte kvarter.

  8. Eksempler på inspirerende byggerier beskriver referencebyggerier med Livskraft.

  9. Proces og realisering beskriver hvordan vi ser vejen frem mod et fuldt udbygget Favrholm.
Logo